ελληνικά english 24 Οκτ 2018

Φορείς - Εκδηλώσεις | Φορείς

Για τα προγράμματα ΕΔΟΕΕ και ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ (σχόλιο)

Βασίλης Ζαμπούνης
Λόγω επικαιρότητας των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), των ιλιγγιωδών ποσών που έχουν δαπανηθεί για διάφορες δράσεις όπως π.χ. η συγγραφή μελετών κ.λπ.,  αναδημοσιεύουμε ένα ντοκουμέντο από το το 73ο τεύχος (Νοεμ. 2010) του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

....................................................................................................................

Με επίσημη επιστολή της στις 15 Δεκεμβρίου 2010 η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ AGRI, (Διεύθυνση λογιστικού ελέγχου των γεωργικών δαπανώ) της Ευρ. Επιτροπής απευθύνεται στο ελληνικό ΥΠΑΑ & Τρ. (ΟΠΕΚΕΠΕ) και το εγκαλεί επειδή: «Θεωρεί ότι οι αρχές της χώρας σας δεν τήρησαν πλήρως τις απαιτήσεις των ανωτέρω κανονισμών και ότι είναι αναγκαία τα διορθωτικά μέτρα που παρατίθενται στο παράρτημα προκειμένου να διασφαλιστεί μελλοντικά η συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε, καθώς και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΓΔ AGRI μπορεί να προτείνει τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση μέρους των δαπανών που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΕ. Οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.»

Τα προγράμματα των Ο.Ε.Φ.

Πρόκειται για τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που ως γνωστόν χρηματοδοτούνται κυρίως από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς μέσω ενός παρακρατήματος 2% της Ενιαίας Ενίσχυσής τους. Δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων είναι οι Ενώσεις Α.Σ. (με την ιδιότητα των Οργανώσεων Παραγωγών - Ο.Π. του παλιού καθεστώτος της Ενίσχυσης στην παραγωγή), η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (ως Ένωση αυτών των Ο.Π.), η Διεπαγγελματική (ΕΔΟΕΕ) και οι διάφοροι σύνδεσμοι επιχειρήσεων. Για το πρόγραμμα της τριετίας 2006-2009 (Καν. 2080/05) η κοινοτική χρηματοδότηση (από το παρακράτημα 2%) ανήλθε σε 33.294.000 € και μαζί με την κρατική χρηματοδότηση καθώς και την ίδια συμμετοχή των Ο.Ε.Φ. στα 39.825.672 €. Τα προγράμματα των Ο.Ε.Φ. θεσπίστηκαν με την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2003/04 για την ενίσχυση δραστηριοτήτων (αγοράς πάγιου εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών) που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια της αγοράς. Άρχισαν με δυο μονοετή προγράμματα (Καν. 1334/02 και 1331/04) και συνεχίζονται με ένα νέο τριετές 2009-2012 (867/08). Μαζί με το άλλο παρακράτημα 4%, που έχει επικρατήσει και σαν «ποιοτικό παρακράτημα», αποτέλεσαν δυο «εργαλεία» άσκησης εθνικής ελαϊκής πολιτικής, που αντιστάθμιζαν την «ισοπεδωτική λογική» της πλήρους αποσύνδεσης. Γι αυτό και επανειλημμένα έχουμε τονίσει στο ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ πόσο πολύ σημαντική ήταν (είναι) η σωστή και ουσιαστική αξιοποίησή τους.

Ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με την επιστολή που προαναφέραμε, ο έλεγχος αφορούσε το τριετές πρόγραμμα του Καν. 2080/05 και άρχισε όταν αυτό ολοκληρώθηκε το 2009. Η Ευρ. Επιτροπή επέλεξε να ελέγξει τις δυο Ο.Ε.Φ. που είχαν τα μεγαλύτερα προγράμματα, δηλαδή την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελιάς και Ελαιολάδου (ΕΔΟΕΕ) ύψους 9.334.414 € και την ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ύψους 8.119.000 €, που αθροιστικά κάλυπταν το 43,8% του συνολικού ελληνικού προϋπολογισμού όλων των 24 δικαιούχων Ο.Ε.Φ. Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός, περιορίστηκε δηλαδή σε ορισμένες από τις δράσεις των προγραμμάτων αυτών των δυο Ο.Ε.Φ. και ιδίως εκείνων που αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών (και όχι αγοράς παγίων).

Ο έλεγχος κατέληξε σε μια σειρά από τις παρακάτω παρατηρήσεις, συστάσεις και αιτήσεις παροχής πρόσθετων πληροφοριών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το πρόγραμμα της ΕΔΟΕΕ

Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η Ευρ. Επιτροπή είναι τα εξής:

Α) Οι δραστηριότητες συντονισμού. Διαπιστώνεται ότι δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες συντονισμού εκ μέρους της δικαιούχου (ΕΔΟΕΕ) ως επικεφαλής του προγράμματος». Γι αυτό και «Παρακαλούνται οι ελληνικές αρχές να γνωστοποιήσουν τη φύση των δραστηριοτήτων καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι επειδή η ΕΔΟΕΕ απέφυγε από την ημέρα που ιδρύθηκε να συγκροτήσει μόνιμο υπηρεσιακό μηχανισμό (σημείο που το είχαμε θίξει στο παρελθόν) και επειδή για τον συντονισμό / διαχείριση αυτών των προγραμμάτων δεν απευθύνθηκε σε τρίτο εξωτερικό σύμβουλο, γι αυτό και το έργο του συντονισμού σε όλα τα προγράμματα διεκπεραιώνεται από τριμελή επιτροπή που την συναπαρτίζουν τρεις διευθυντές φορέων – μελών της ΕΔΟΕΕ, δηλ. ο κ. Τσιφόρος (ΠΑΣΕΓΕΣ), ο κ. Οικονόμου (ΣΕΒΙΤΕΛ) και ο κ. Καραντώνης (ΕΣΒΙΤΕ).

Β) Η έκθεση ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) Αθηνών. Η Δ.Α.Α. της έδρας της κάθε Ο.Ε.Φ. πραγματοποιεί τον πρωτογενή έλεγχο, τα συμπεράσματα του οποίου αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρ. Επιτροπή επισημαίνει ότι ενώ η Δ.Α.Α. Αθηνών «διατύπωσε μεγάλο αριθμό αρνητικών παρατηρήσεων στην έκθεσή της» ωστόσο φαίνεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τις έλαβε υπ’ όψη του, «δεν συνέταξε καμία έκθεση» και τελικά κατέβαλε στην ΕΔΟΕΕ τα ποσά των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων.
Συνεπώς: «Μπορεί να αμφισβητηθεί η συμμόρφωση και η επιλεξιμότητα των δράσεων για τις οποίες δεν ελήφθησαν μέτρα διοικητικής φύσεως εκ μέρους του οργανισμού πληρωμών σε συνέχεια των παρατηρήσεων των τοπικών ελεγκτών». Κατόπιν αυτών η Ευρ. Επιτροπή απευθύνει την εξής σύσταση: «Παρακαλούνται οι ελληνικές αρχές να καθορίσουν σαφείς και ακριβείς επίσημες διαδικασίες σε συνέχεια των αρνητικών παρατηρήσεων των τοπικών ελεγκτών και να κρατήσουν τις αποδείξεις των ενεργειών στις οποίες προχώρησαν σε σχέση με κάθε παρατήρηση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τους τοπικούς ελεγκτές».

Γ) Ποιοτικοί δείκτες. Εδώ η Ευρ. Επιτροπή θίγει το πιο ουσιαστικό ζήτημα αυτών των προγραμμάτων για το οποίο επίσης επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί από το ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ στο παρελθόν.

Δηλαδή, κατά πόσον ο έλεγχος δεν περιορίζεται στο τυπικό – λογιστικό μέρος της έκδοσης κάποιων τιμολογίων αλλά προχωρά στο ουσιαστικό περιεχόμενό τους με την αξιολόγηση της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκε και πληρώθηκε το κάθε τιμολόγιο. Κάτι άλλωστε που απαιτούσε και ο κανονισμός 2080/05.

Εκτός των άλλων, στο ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ έχει τέσσερεις (!) φορές γραφτεί το σχόλιο «Χρυσάφι από το υγρό μας χρυσάφι (…)

Πού, λοιπόν, πήγαν αυτά τα 2.386.786 € της επιδότησης της ΕΔΟΕΕ [για τη δημιουργία των Μητρώων] από το παρακράτημα των ελαιοπαραγωγών, να μην το ξεχνάμε! Μήπως κάποιος αρμόδιος μπορεί να ενδιαφερθεί και φιλοτιμηθεί να απαντήσει;
Όπως επίσης για τα 7.766.257 € του «πρωτόκολλου ολοκληρωμένης διαχείρισης» και του «εθνικού πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας», τα τιμολόγια που κόπηκαν και πληρώθηκαν (με τα χρήματα της παρακράτησης των ελαιοπαραγωγών, να μην το ξεχνάμε), σε τι ακριβώς έργα αντιστοιχούν, σε τι χρησίμευσαν αυτά και από ποιους συμβούλους υλοποιήθηκαν; 
Τα παραπάνω ποσά αθροίζονται σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικό χρυσάφι το εθνικό μας προϊόν.»
Τότε κανείς από τους άμεσα ενδιαφερόμενους δεν είχε συγκινηθεί να απαντήσει.
Τώρα όμως; 

Ο (δειγματοληπτικός πάντοτε) έλεγχος της Ευρ. Επιτροπής αφορούσε σε μελέτες για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι: «Η απουσία ποιοτικού ελέγχου, ιδίως για τις δράσεις που συνίστανται για παράδειγμα στην εκπόνηση μελετών, δεν επέτρεψε να διαμορφωθεί άποψη σχετικά με το βάσιμο του οικονομικού κόστους των μελετών αυτών.» Εστιάστηκε δε, στις εξής δυο:

1) Εκπονήθηκε στατιστική μελέτη έναντι ποσού 63.411 ευρώ. Η μελέτη αυτή εκ πρώτης όψεως δεν συνιστά παρά αναπαραγωγή των στατιστικών πινάκων που έχει δημοσιεύσει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (COI). Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο
που να διασφαλίζει ότι το ανωτέρω καταβληθέν ποσό (63.411 ευρώ) αντιστοιχεί σε
πραγματική δαπάνη.

2) Η μελέτη σχετικά με την «Κατάσταση και τις προοπτικές των ελαιοτριβείων» έναντι ποσού ύψους 250.000 € (…) Απουσία ποιοτικών δεικτών, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να διασφαλίζει το βάσιμο της εν λόγω μελέτης, ακόμη και τη χρησιμότητα της. Ο κίνδυνος για το ταμείο είναι να χρηματοδοτεί μελέτες για τις οποίες επικρατεί απόλυτη αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρησιμότητα τους.

Η εν λόγω μελέτη αποτέλεσε μια δράση που ανήκε στην επίβλεψη του καθ’ ύλην αρμόδιου μέλους της ΕΔΟΕΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων (ΣΕΛΕ), για τον οποίο έχει τεθεί το ερώτημα του βαθμού που σήμερα αντιπροσωπεύει επαρκώς το σύνολο των ελληνικών ελαιοτριβείων (ελαιουργείων). Το ποσό των 250.000 € με το οποίο χρηματοδοτήθηκε (σημειωτέον κατά 100%) μπορεί να κριθεί ως υπέρογκο σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλες μελέτες ιδιωτικοοικονομικού χαρακτήρα που δεν απολαμβάνουν κοινοτικής χρηματοδότησης.

Η ευθύνη της έγκρισης δεν αφορά προφανώς την ΕΔΟΕΕ και τον ΣΕΛΕ αλλά τον (τότε) αρμόδιο γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑ&Τ και πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Ο.Ε.Φ. κ. Σκιαδά ο οποίος ήταν και βαθύς γνώστης καθώς είχε προϋπάρξει στα αντίστοιχα Δ.Σ. με την επαγγελματική ιδιότητα του τυποποιητή (ΕΣΒΙΤΕ), ελαιοτριβέα (ΣΕΛΕ), συνεταιριστή (ΠΑΣΕΓΕΣ) και εκπροσώπου στην αρχική περίοδο της ίδιας της ΕΔΟΕΕ.

Επίσης και η ανάθεση της μελέτης βάσει «δημόσιου διαγωνισμού» συνοδεύτηκε από κάποια παράδοξα. Στην προκήρυξη υπήρχε όρος ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη έκπτωση δεν μπορούσε να υπερβεί το 10%! Μάλλον θα επρόκειτο περί μιας γενναιόδωρης εκτίμησης της αξίας μιας τέτοιας μελέτης από τον ΣΕΛΕ και την τριμελή επιτροπή συντονισμού, η οποία όμως στην πράξη απέκλειε οποιαδήποτε προσφορά ανάληψης του έργου με ένα υποπολλαπλάσιο ποσό αμοιβής ύψους π.χ. 5-10-20.000 €.

Τελικά η μελέτη κατακυρώθηκε σε μια εταιρεία συμβούλων όχι ιδιαίτερα γνωστή για την εμπειρία της στον ελαιοκομικό τομέα. Αντιθέτως απορρίφθηκε η δεύτερη και φθηνότερη (!) προσφορά μιας από τις πιο γνωστές και παλαιές εταιρείες συμβούλων / μελετητών σε αγροτικά θέματα. Ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου της μελέτης των 240 σελίδων είναι αφιερωμένο και σε γενικού ενδιαφέροντος θέματα όπως π.χ. η ιστορική αναδρομή της ελαιοκαλλιέργειας, η καλλιέργειά της οι ποικιλίες ελιάς, ενώ απουσιάζουν φλέγοντα ζητήματα του κλάδου των ελαιοτριβείων όπως π.χ. η κοινή άλεση.

Η Ευρ. Επιτροπή απευθύνει την σύσταση: «Παρακαλούνται οι ελληνικές αρχές να ορίσουν επισήμως και γραπτώς τους ποιοτικούς δείκτες που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει τον συγκεκριμένο τομέα. Οι υπηρεσίες της ΓΔ AGRI θα επιθυμούσαν να λάβουν πλήρη αναδρομική αξιολόγηση από την έναρξη του προγράμματος.»

Δ) Το τέταρτο σημείο ελέγχου της Ευρ. Επιτροπής αναφέρεται στον «Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας εθνικού πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου» ύψους 2.229.950 €. Εδώ διαπιστώθηκαν μια σειρά από αδυναμίες, όπως π.χ. ο ιστότοπος που προέβλεπε η εν λόγω δράση δεν λειτουργούσε … Το συμπέρασμα της Ευρ. Επιτροπής είναι ότι: «Το σύστημα που έχει σχεδιαστεί δεν φαίνεται να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα όσον αφορά τον παραγωγό, με εξαίρεση τους μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα παράδοσης ολόκληρων δεξαμενών. Η δεξαμενή δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της προέλευσης του ελαιόλαδου καθώς περιλαμβάνει προϊόν από διάφορους παραγωγούς με διάφορα αγροτεμάχια ή από διαφορετικές περιοχές.»
Γι αυτό και απευθύνει την σύσταση: «Παρακαλούνται οι ελληνικές αρχές να βρουν συγκεκριμένη, οριστική και επίσημη λύση για την αιτιολόγηση της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος έως τον ίδιο τον παραγωγό ή το αγροτεμάχιο από το οποίο προέρχεται, με σαφή και ακριβή ορισμό της προέλευσης του ελαιολάδου. Οι υπηρεσίες της ΓΔ AGRI θα επιθυμούσαν με τα 2,23 εκατ. ευρώ που χρησιμοποιούνται για την ιχνηλασιμότητα να μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και άμεσο η ακριβής προέλευση του ελαιόλαδου.»

Για το πρόγραμμα της ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
Η Ευρ. Επιτροπή επικεντρώθηκε σε δυο σημεία:

Α) Η σύμβαση υπεργολαβίας βάσει της οποίας η ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ανέθεσε ένα μέρος του προγράμματος στην ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έδωσε τις διευκρινήσεις που του είχαν ζητηθεί, η Ευρ. Επιτροπή επανέρχεται τώρα και ζητά: «οι ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτική έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες για τα οικονομικά έτη 2008 και 2009 :
- τα καταστατικά καθώς και τις συνθέσεις των αντίστοιχων διοικητικών συμβουλίων της ΕΟΠ Ελαιουργική και της Ελαιουργική Α.Ε.
- ανάλυση και αιτιολόγηση των λόγων σύναψης της σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ και της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
- ανάλυση του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της ΕΟΠ και της Α.Ε., καθώς και πλήρη και λεπτομερή πίνακα όλων των ταμειακών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης για τα οικονομικά έτη 2008 και 2009 μεταξύ της ΕΟΠ Ελαιουργική και της Ελαιουργική Α.Ε.»

Β) Οι δαπάνες προσωπικού των τεχνικών και γεωπόνων που προσλήφθηκαν για το πρόγραμμα. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από αυτούς ήταν αποσπασμένοι από τον συνεταιρισμό στον οποίο απασχολούνται χωρίς να αντικαθίστανται ως εργαζόμενοι στον συνεταιρισμό.
Επίσης ότι οι τεχνικοί αμείβονται κατ’ αποκοπή και το καταβαλλόμενο ποσό είναι πάντα πολλαπλάσιο του ποσού των 19.500 €.

Για τα παραπάνω η Ευρ. Επιτροπή ζητά τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να της κοινοποιήσει :
- πίνακα με πλήρη και λεπτομερή ανάλυση κάθε δαπάνης για τους τεχνικούς και τους γεωπόνους που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα, με στοιχεία σχετικά με το επίπεδο κατάρτισης του καθενός, τον αριθμό των καταρτιζόμενων παραγωγών που περιλαμβάνονταν στην ομάδα καθενός, τη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, τα έξοδα ταξιδιού που καλύφθηκαν για τον καθένα καθώς και επεξήγηση εάν ο τεχνικός απασχολούνταν ήδη στον συνεταιρισμό και αποσπάστηκε για την εκτέλεση του προγράμματος ή αν πρόκειται για άτομο εκτός του συνεταιρισμού
- αναλυτικό πίνακα με στοιχεία των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν από τους συνεταιρισμούς σε σχέση με τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας
- αιτιολόγηση του κατώτερου μισθού που καταβλήθηκε στους τεχνικούς εκτός του συνεταιρισμού σε σχέση με τους τεχνικούς που εργάζονταν στον συνεταιρισμό και αποσπάστηκαν για την εκτέλεση του προγράμματος.

Για τις ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα του Καίσαρος των Καίσαρι

Η ευρ. Επιτροπή απευθύνεται και εγκαλεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέτοντας μάλιστα διορία δυο μηνών για να απαντήσει τεκμηριωμένα σε όλα τα ερωτήματά της. Πράγματι, τυπικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως ανεξάρτητη Αρχή που έχει ορίσει το ΥΠΑΑ & Τρ, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, τον έλεγχο, τις πληρωμές κ.λπ αυτών των προγραμμάτων. Αυτή είναι η τυπική, «νομικίστικη» πλευρά. Είχαμε επισημάνει σε παλαιότερο τεύχος ότι το τεράστιο αυτό έργο ήταν αδύνατον να καλυφθεί, έστω και κατ΄ ελάχιστον, από τη μια και μοναδική υπάλληλο που της είχε ανατεθεί. Κανονικά θα απαιτούσε ολόκληρο τμήμα με τη συνδρομή του τμήματος Ελαίας του ΥΠΑΑ & Τρ, το οποίο πρέπει να έχει και τις τεχνικές γνώσεις για να κρίνει και αξιολογήσει το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων. Η παράλειψη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται, χρεώνεται πολιτικά στον τότε αρμόδιο γενικό γραμματέα και πρόεδρο της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. κ. Σκιαδά, ο οποίος είχε και την επιπλέον γνώση των διοικητικών θεμάτων καθώς είχε διατελέσει –εκτός των άλλων- και αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ξεκίνησε η διαδικασία επιβολής προστίμων
Εφόσον ο ΟΠΕΚΕΠΕ «απέτυχε» (και πως θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί διαφορετικά) να απαντήσει πειστικά στα ζητήματα που έθεσε ο έλεγχος της Ευρ. Επιτροπής κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας από το 2009, τώρα η συγκεκριμένη επιστολή πρέπει να θεωρείται ως η τυπική απαρχή μιας άλλης διαδικασίας που θα καταλήξει στον καταλογισμό κάποιων προστίμων. Αυτή είναι η εμπειρία από όλες τις περιπτώσεις επιβολής προστίμων. Η διάκριση που γίνεται μεταξύ «συστάσεων» (για την ΕΔΟΕΕ οι δράσεις Β,Γ, και Δ) και «αίτησης παροχής πρόσθετων πληροφοριών» σημαίνει ότι η πρώτη κατηγορία, των «συστάσεων» θεωρείται ως κακή εφαρμογή του κανονισμού. Αυτό συνεπάγεται ότι και στο μέλλον (π.χ. τα τρέχοντα προγράμματα του Καν. 867/08), αν προκύψουν ανάλογες περιπτώσεις, η Ελλάδα θα θεωρηθεί υπότροπη, οπότε η επιβολή των προστίμων θα ακολουθεί την «αυτόματη» διαδικασία.

Σε περίπτωση που επιβληθεί κάποιο πρόστιμο δεν θα περιοριστεί στο ύψος των ποσών των συγκεκριμένων δράσεων που εξετάσθηκαν αλλά μπορεί να ανέλθει στο συνολικό ποσό των προγραμμάτων της ΕΔΟΕΕ ή / και της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τον 2080/05).

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες;
Φυσικά, και όπως συμβαίνει πάντοτε, η πληρωμή τους υποχρεωτικά θα επιβαρύνει τον ελληνικό προϋπολογισμό, δηλ. τους φορολογούμενους. Είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα αν θα συνεχιστεί η μέχρι τώρα πρακτική δηλ. πληρώνουμε σιωπηλά και πολιτικά το χρεώνουμε στους προηγούμενους υπουργούς. Πρακτική που έχει οδηγήσει σε πρόστιμα για τον αγροτικό τομέα περίπου 1,5 δις, που σε λίγους μήνες θα φθάσουν τα 2 δις (κυρίως λόγω ΟΣΔΕ) και θα συνεχίσουν, τουλάχιστον για όσες περιπτώσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Πρόκειται για μια ιλιγγιώδη πρόκληση, ιδίως σε εποχές μνημονίου. Ίσως είναι πια καιρός κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία και να αναζητήσει τους πραγματικούς φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Ο ελληνικός λαός δεν φταίει σε τίποτα να πληρώνει τα σπασμένα τους.

Επειδή ο υπογράφων έχει υπάρξει ένας από τους ελάχιστους υπέρμαχους της διεπαγγελματικής συνεργασίας – πολύ πριν από τα επιδοτούμενα προγράμματα και την ίδρυση της συγκεκριμένης ΕΔΟΕΕ, σήμερα η πρόταση είναι μια και μόνη: άρση από το Υπουργείο της αναγνώρισης της ΕΔΟΕΕ και επανασύστασή της από το μηδέν σε υγιείς βάσεις, με απόλυτη διαφάνεια, με ένα και μόνο σκοπό, τα συμφέροντα των ελληνικών ελαιοκομικών προϊόντων.


Υ.Γ. Το ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ έχει αναφερθεί στα ζητήματα της Διεπαγγελματικής με συνεχή αρθρογραφία του από το 1998 έως και πρόσφατα. Επίσης έχει αναφερθεί και στα προγράμματα των Ο.Ε.Φ., όχι μόνο της ΕΔΟΕΕ αλλά και θετικών παραδειγμάτων άλλων Ο.Ε.Φ. Αυτονόητο επίσης είναι ότι τυχόν απόψεις των αναγνωστών και κατά προτεραιότητα όσων αφορά άμεσα ή έμμεσα το παρόν άρθρο, θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.  

Η Απάντηση της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
Για λόγους δεοντολογίας, παραθέτουμε και την απάντηση της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ που στάλθηκε έπειτα από τη δημοσίευση του άρθρου και δημοσιεύτηκε στο επόμενο τεύχος (τ. 74) του περιοδικού ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ Κ.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Π
Αναφορικά με το δημοσίευμα με τίτλο «Σκάνδαλα ή αμέλειες; Επιβολή προστίμων για τα προγράμματα ΕΔΟΕΕ και Ελαιουργικής» στο τεύχος του Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου του περιοδικού «Ελιά και Ελαιόλαδο» ανακοινώνεται ότι μέχρι τώρα κανένα πρόστιμο δεν έχει βεβαιωθεί για το πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί από την Ελαιουργική. Τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ήδη απαντηθεί, χωρίς να μας έχει ακόμη γνωστοποιηθεί η τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Για να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στους αναγνώστες του δημοσιεύματος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι τα ελάχιστα ζητήματα που έχουν προκύψει από τον έλεγχο της υλοποίησης των προγραμμάτων αφορούν προβλήματα ερμηνείας των συμβάσεων οι οποίες έχουν σε κάθε περίπτωση εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Σχόλια επισκεπτών

  • | Πάρις Έλ
    Ακόμη ένα πάρτυ που έλαβε τέλος λόγω απουσίας πόρων για λεηλασία! Η καταστροφή που άφησαν πίσω δεν είναι απλά η οικονομική. Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης σε κάθε είδους φορέα & συνεταιριστικού σχήματος του κλάδου ευθύνεται (και) για την σημερινή δυσπιστία του ελαιοπαραγωγικού κόσμου προς αυτούς. Σήμερα που ο κλάδος τους έχει ανάγκη όσο ποτέ και παραμενοντας σε αδράνεια βυθίζεται διαρκώς σε μεγαλύτερα και βαθύτερα αδιέξοδα. Ας προσέχαμε!

Νέο σχόλιοΌλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μήνυμα δημοσιεύεται
αφού το εγκρίνει ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Χρήσιμα Links Βίντεο εκδηλώσεων