ελληνικά english 17 Ιαν 2019

ΕΕ - Νομοθεσία | Προγράμματα και ενισχύσεις | Ελληνική νομοθεσία | Υπουργείο - Οργανισμοί

Παράταση υποβολής αιτήσεων Μέτρου 16

ΕΚ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Για τη Δράση 1, που αφορά στην ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της ΕΣΚ, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως 22 Οκτωβρίου 2018.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στη Δράση 2, που αφορά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου από τους δικαιούχους της Δράσης 1, θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα και αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης.

Το ύψος της χρηματοδότησης των ΕΟ ανέρχεται στο 100% των δαπανών εκτός των περιπτώσεων επενδυτικών δαπανών του Μέτρου 4, όπου θα ισχύσει προσαύξηση κατά 20%, με μέγιστο ποσοστό το 90%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκ. €. Αναλυτικότερα, το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 46,5 εκ. €, ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 έχει συνολικό προϋπολογισμό 17,5 εκ. €.

Δικαιούχοι των δύο Υπομέτρων είναι Επιχειρησιακές Ομάδες, δηλαδή σχήματα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.

Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ο σύνδεσμος περιλαμβάνει την τροποποίηση.

Πηγή: http://protypon.eu


Σχόλια επισκεπτών

Αυτό το άρθρο δεν έχει σχολιαστεί ακόμα

Νέο σχόλιοΌλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μήνυμα δημοσιεύεται
αφού το εγκρίνει ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Χρήσιμα Links Βίντεο εκδηλώσεων