ελληνικά english 16 Ιαν 2019

Φορείς - Εκδηλώσεις | Εκδηλώσεις

Δολιανά: Ημερίδα αφιερωμένη στην ελιά

Σταύρος Βέμμος
Σημαντικά θέματα παρουσιάστηκαν στην ημερίδα για τη θρεπτική κατάσταση των ελαιώνων της Κυνουρίας, τη θρέψη-λίπανση της ελιάς και τη σημασία της φυλλοδιαγνωστικής.

Η ημερίδα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στην ελιά και πραγματοποιήθηκε στα κάτω Δολιανά Κυνουρίας. Η Κυνουρία είναι η επαρχία του νομού Αρκαδίας που παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό ελιών και ελαιολάδου του Νομού Αρκαδίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους τοπικούς συλλόγους και τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Δολιανών σε συνεργασία με τον καθηγητή Σ. Βέμμο που κατάγεται από τα Δολιανά (βλέπε αφίσα).

Ομιλητές ήταν η γεωπόνος Μαρία Κολοστούμπη, απόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) 2018, και μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΓΠΑ, και ο Σταύρος Βέμμος πρώην Καθηγητής Δενδροκομίας του ΓΠΑ.

Το θέμα που ανέπτυξε η κυρία Κολοστούμπη ήταν: ‘Επισκόπηση της Θρεπτικής Κατάστασης Ελαιώνων στην Περιοχή της Κυνουρίας (Δολιανών)’. H παρουσίαση αυτή ήταν μέρος της μελέτης που διεξήχθη από την ομιλήτρια σε συνεργασία με τον καθηγητή Σ. Βέμμο. Η μελέτη έγινε για δύο συνεχή χρόνια σε 30 ελαιώνες της περιοχής Δολιανών που αποτελεί ένα καλό δείγμα για το σύνολο των ελαιώνων της περιοχής. Όπως τόνισε η ομιλήτρια τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα αφού έδειξαν ότι 10 από τα 30 κτήματα παρουσίασαν τροφοπενία φωσφόρου, 3 τροφοπενία αζώτου και 20 σχετική έλλειψη αζώτου.

Αντίθετα, η θρεπτική κατάσταση των δένδρων με βάση τη φυλλοδιαγνωστική ήταν αρκετά καλή για το κάλιο, το μαγνήσιο και το βόριο, στοιχεία που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και καρποφορία της ελιάς καθώς και για τα στοιχεία ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και νάτριο.

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης θα δοθούν σχετικές οδηγίες στους παραγωγούς για τη βελτίωση της λίπανσης των ελαιώνων. Η μελέτη αυτή ανέδειξε και τη μεγάλη σημασία που έχει η μέθοδος της φυλλοδιαγνωστικής για τον προσδιορισμό της θρεπτικής κατάστασης των ελαιώνων και τον προγραμματισμό της ετήσιας λίπανσης.

Η παρουσίαση του θέματος από τη νεαρή γεωπόνο ήταν πολύ καλή και εντυπωσίασε.
Ο κ. Βέμμος ανέπτυξε το θέμα με τίτλο: ‘Θρέψη-λίπανση της ελιάς και η σημασία της φυλλοδιαγνωστικής’. Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των ελαιώνων και ιδιαίτερα στις καλλιεργητικές τεχνικές με τις οποίες ο παραγωγός μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ελαιώνων του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα προβλήματα της θρέψης και τα αίτια που τα προκαλούν.

Αναλυτικότερα, τόνισε τη σημασία της καλής θρεπτικής κατάστασης των δένδρων που επιτυγχάνεται με την ορθολογική λίπανση και συμβάλλει: Στην καλή ανάπτυξη των δένδρων και την αντοχή σε αντίξοες συνθήκες (έλλειψη νερού, ασθένειες, χαμηλές θερμοκρασίες), στη μεγιστοποίηση της παραγωγής, στην άριστη ποιότητα καρπών και ελαιολάδου, στη μείωση της παρενιαυτοφορίας, στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους που επιτυγχάνεται με την προσθήκη και οργανικών λιπασμάτων.

Αναφέρθηκε στους κινδύνους ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων νερών από την κακή χρήση των χημικών λιπασμάτων και σε όλους τους τρόπους προσδιορισμού των θρεπτικών αναγκών της ελιάς. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φυλλοδιαγνωστική είναι η καλύτερη μέθοδος. Τόνισε τα μεγάλα πλεονεκτήματά της που είναι η άμεση πρόβλεψη ή διάγνωση τροφοπενίας ή τοξικότητας και ότι βοηθά στον «ακριβή» προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας των λιπαντικών αναγκών των δένδρων. Πρόσθεσε όμως ότι ο συνδυασμός ανάλυσης εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής μπορεί να δώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Αναφέρθηκε στις ετήσιες ανάγκες της ελιάς για τα κυριότερα θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, κάλιο, φωσφόρο, βόριο και μαγνήσιο), τους τρόπους εφαρμογής των λιπασμάτων (ενσωμάτωση στο έδαφος , υδρολίπανση, διαφυλλική λίπανση) καθώς και στα πλεονεκτήματα αυτών. Τόνισε και τη μεγάλη σημασία της οργανικής λίπανσης στη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους. Τέλος αναφέρθηκε στους παράγοντες (εκτός της φυλλαδιαγνωστικής) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του είδους και της ποσότητας του λιπάσματος καθώς και στους τρόπους μείωσης των λιπασμάτων χωρίς τη μείωση της παραγωγής με στόχο και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η ημερίδα κατά γενική ομολογία στέφθηκε από επιτυχία αφού την παρακολούθησαν πολλοί αγρότες από τα Δολιανά και άλλα χωριά της Κυνουρίας. Στο τέλος μάλιστα των ομιλιών έγινε διάλογος με τους παραυρισκόμενους και οι ομιλητές απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις που αφορούσαν και γενικότερα θέματα εκτός της λίπανσης, όπως το καυτό θέμα της δακοπροστασίας, που δυστυχώς και φέτος θα είναι η κύρια αιτία μείωσης της παραγωγής και υποβάθμισης της ποιότητας του λαδιού στην περιοχή.
 

Σχόλια επισκεπτών

Αυτό το άρθρο δεν έχει σχολιαστεί ακόμα

Νέο σχόλιοΌλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μήνυμα δημοσιεύεται
αφού το εγκρίνει ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Χρήσιμα Links Βίντεο εκδηλώσεων