ελληνικά english 19 Φεβ 2019

Προϊόντα - Επιχειρήσεις

Ο ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ πρωτοπορεί

Δ.Τ.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1920. Στην πορεία του ΑΣ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς κυρίως όμως στην εμπορία των αγροτικών προιόντων που παράγονται στο νησί.

Σήμερα οι κύριες δραστηριότητες του ΑΣ είναι η συγκέντρωση, τυποποίηση και εμπορία των βασικών αγροτικών προϊόντων της Ζακύνθου, δηλαδή Κορινθιακή σταφίδα, ελαιόλαδο, κρασί και η εμπορία ειδών γεωργικής χρησιμότητας όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, εργαλεία και η παροχή υπηρεσιών όπως επιδοτήσεις, επιστροφή Φ.Π.Α. κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό διαθέτει Σταφιδεργοστάσιο, Τυποποιητήριο ελαιόλαδου, Οινοποιείο και πρατήριο πώλησης γεωργικών εφοδίων, φυτοφαρμάκων και εξοπλισμού. Οι υποδομές για το ελαιόλαδο της οργάνωσης αναλύονται στο κεφάλαιο υποδομές.

Οι ζακυνθινοί ελαιώνες όπου το προϊόν τους μέσω του συνεταιρισμού ταξιδεύει σε πολλά μέρη της επικράτειας είναι ιδιαίτερα ονομαστοί καθώς η καλλιέργεια της ελιάς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας του νησιού από την εποχή του Ομήρου. Η μακρά παράδοση της ελαιοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες ευνοούν την παραγωγή εκλεκτού ελαιόλαδου. Το νησί της Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από το μεσογειακό κλίμα που ευνοεί ιδιαίτερα τις καλλιέργειες. Η έντονη ηλιοφάνεια και παράλληλα η υψηλή βροχόπτωση βοηθούν στην δημιουργία ποιοτικών προϊόντων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Με βάση αυτές τις ιδιαίτερες πρώτες ύλες παρασκευάζονται τα γνήσια προϊόντα του νησιού.

Το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα: 
- Τυποποίηση ελαιολάδου 
- Εμπορία ελαιολάδου
- Πρατήριο γεωργικών εφοδίων
- Τυποποίηση οίνου
- Τυποποίηση σταφίδας
- Υποστήριξη για επιδοτήσεις λαδιού και στρεμματικής ενίσχυσης
- Υποστήριξη για την επιστροφή ΦΠΑ των Αγροτών 

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές : 
- στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 380 m2 το οποίο διαθέτει μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών καθώς και δικτυακό server 
- στο τυποποιητηρίο ελαιολάδου
- στις αποθήκες
- στο πρατήριο γεωργικών εφοδίων


image
Η οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς

 Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μετεξέλιξης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων του όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπέβαλε με πρωτοβουλία των παραγωγών μελών του, αίτημα αναγνώρισης του ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς βάσει των προβλεπόμενων στο ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από πλευράς ΔΑΟΚ κάτι το οποίο αποτελεί αναγνώριση και σε τοπικό επίπεδο, της προσπάθειας η οποία καταβάλλεται από πλευράς Συνεταιρισμού και των παραγωγών μελών αυτού. 
Επιθυμία όλων είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και μέσω του εγκεκριμένου πλέον προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1308/13 καθώς και των εφαρμοστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 611/14 και 615/14 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το πρόγραμμα
Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.
Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού,
Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού κάτι το οποίο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης τόσο της διοίκησης όσο και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των παραγωγών μελών, στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.zante.oliveoil-po.com


Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 στα πλαίσια της Δράσης ΣΤ.i του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’αριθ 604/25198/30.03.18  Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


 

Σχόλια επισκεπτών

Αυτό το άρθρο δεν έχει σχολιαστεί ακόμα

Νέο σχόλιοΌλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μήνυμα δημοσιεύεται
αφού το εγκρίνει ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Χρήσιμα Links Βίντεο εκδηλώσεων