ελληνικά english 19 Φεβ 2019

Προϊόντα - Επιχειρήσεις

Ο ΛΑΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ πρωτοπορεί

ΔΤ
Λίγα λόγια για τον Συνεταιρισμό
Ο Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου βρίσκεται στη νότια πλευρά της Λέσβου και ιδρύθηκε το 1931 από μια ομάδα ελαιοπαραγωγών οι οποίοι ασπαζόμενοι τις ίδιες αξίες και την ίδια αφοσίωση στην γεωργική παραγωγή θέλησαν να βοηθήσουν ενεργά το προϊόν και να στηρίξουν την τοπική κοινωνία.

Έδρα του Συνεταιρισμού είναι το χωριό Παλαιόκηπος που βρίσκεται 21,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλεως της Μυτιλήνης, στον κόλπο της Γέρας.

Ο Συνεταιρισμός σήμερα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όχι μόνο των παραγωγών μελών του αλλά και τρίτων από την ευρύτερη περιοχή της Γέρας παρέχοντας τους μια σειρά υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της ελαιοκαλλιέργειας και παραγωγικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού αφορά στα ακόλουθα:
Συγκέντρωση ελαιοκάρπου
Έκθλιψη-άλεσμα ελαιοκάρπου
Αποθήκευση-πώληση ελαιολάδου
Παροχή υπηρεσιών σε παραγωγούς

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές :

στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 32 m2 τα οποία διαθέτουν 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2 εκτυπωτές.
στο ελαιοτριβείο δυναμικότητας 2.8ton καρπού/ώρα
στις αποθήκες συνολικής χωριτικότητας 375ton ελαιολάδου. Συγκεκριμένα διατίθενται 11 δεξαμενές χωρητικότητας 30ton έκαστη και 9 δεξαμενές ανοξείδωτες 5ton έκαστη.


imageΗ οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς
Ο Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μετεξέλιξης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων του όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπέβαλε με πρωτοβουλία των παραγωγών μελών του, αίτημα αναγνώρισης του ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς βάσει των προβλεπόμενων στο ισχύον Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.

Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από πλευράς ΔΑΟΚ κάτι το οποίο αποτελεί αναγνώριση και σε τοπικό επίπεδο, της προσπάθειας η οποία καταβάλλεται από πλευράς Συνεταιρισμού και των παραγωγών μελών αυτού.

Επιθυμία όλων είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί μέσω του εγκεκριμένου πλέον προγράμματος εργασίας το οποίο αφορά Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1308/13 καθώς και των εφαρμοστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 611/14 και 615/14 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


Το πρόγραμμα

Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. – Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.

Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού,
Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού κάτι το οποίο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης τόσο της διοίκησης όσο και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των παραγωγών μελών, στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων


Για περισσότερες πληροφορίες :
http://palaiokipos.oliveoil-po.com/Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 στα πλαίσια της Δράσης ΣΤ.i του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’αριθ 622/25237/30.03.18 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣχόλια επισκεπτών

Αυτό το άρθρο δεν έχει σχολιαστεί ακόμα

Νέο σχόλιοΌλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μήνυμα δημοσιεύεται
αφού το εγκρίνει ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Χρήσιμα Links Βίντεο εκδηλώσεων