ελληνικά english 19 Φεβ 2019

Προϊόντα - Επιχειρήσεις

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου - Το πρόγραμμα ΟΕΦ 2018-2021

Δ.Τ.
Λίγα λόγια για τον Συνεταιρισμό
Στο Παλαιοχώρι Λέσβου έχει την έδρα του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου ο οποίος ιδρύθηκε το 1945 από κατοίκους παραγωγούς του Παλαιοχωρίου. Πρόκειται για ελαιουργικό συνεταιρισμό που έχει τις εγκαταστάσεις του στα περίχωρα του χωριού προς το Πλωμάρι. Βρίσκεται στο νότιο µέρος της Λέσβου, 11 χλµ από το Πλωµάρι.

Τα μέλη του συνεταιρισμού είναι 96 εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι κάτοικοι του χωριού στους οποίους έχουν προστεθεί και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πλωμαρίου. Η καλλιέργεια τους αφορά 120.000 στρέμματα γης ενώ τα δέντρα που υπάρχουν φτάνουν στις 300.000. Στο σύνολο του νησιού καλλιεργούνται περίπου εννέα εκατομμύρια ελαιόδεντρα που απλώνονται σε συνεχείς ελαιώνες.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού αφορά στα ακόλουθα:
Συγκέντρωση ελαιοκάρπου
Σύνθλιψη ελαιόκαρπου
Πίεση ελαιοπολτού
Διαχωρισμός λαδιού από το νερό και στερεά κατάλοιπα
Παραγωγή πυρήνα η οποία καταλήγει στα πυρηνουργεία του νησιού για να επεξεργαστεί σε πυρηνέλαιο και πυρηνόξυλο. Το νησί διαθέτει δύο πυρηνουργεία, ένα στα Πάμφιλα και το άλλο στο Ντιπ.

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές :
στα γραφεία του συνεταιρισμού 30 m2 το οποίο διαθέτει 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή και 2 εκτυπωτές
στο ελαιοτριβείο δυναμικότητας 16.000-17.000 kg/ 8ωρο ελαιόκαρπο
στις αποθήκες όπου είναι εγκατεστημένες ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 300.000 kg
εγκατάσταση αποθήκευσης ελαιοπυρήνα (σιλό) χωρητικότητας 17.000 kg


imageΗ οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μετεξέλιξης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων του όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπέβαλε με πρωτοβουλία των παραγωγών μελών του, αίτημα αναγνώρισης του ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς βάσει των προβλεπόμενων στο ισχύον Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.

Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από πλευράς ΔΑΟΚ κάτι το οποίο αποτελεί αναγνώριση και σε τοπικό επίπεδο, της προσπάθειας η οποία καταβάλλεται από πλευράς Συνεταιρισμού και των παραγωγών μελών αυτού.

Επιθυμία όλων είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί μέσω του εγκεκριμένου πλέον προγράμματος εργασίας το οποίο αφορά Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1308/13 καθώς και των εφαρμοστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 611/14 και 615/14 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


Το πρόγραμμα
Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. – Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.

Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού,
Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού κάτι το οποίο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης τόσο της διοίκησης όσο και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των παραγωγών μελών, στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων


Για περισσότερες πληροφορίες :
http://palaiochori.oliveoil-po.com/


Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 στα πλαίσια της Δράσης Στ.i του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’αριθ 627/25248/30.03.18  Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σχόλια επισκεπτών

Αυτό το άρθρο δεν έχει σχολιαστεί ακόμα

Νέο σχόλιοΌλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μήνυμα δημοσιεύεται
αφού το εγκρίνει ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Χρήσιμα Links Βίντεο εκδηλώσεων